Tagscore voor Zorg- en Veiligheidshuizen

In veel regio’s is er een kleine groep mensen met verward gedrag, die voor veel overlast zorgt, delicten pleegt en gevaarlijk is. Deze groep heeft vaak veel problemen op meerdere gebieden. Zorgtrajecten vanuit de maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en justitie zorgen niet voor een blijvende oplossing. Om in Noord-Holland Noord de aanpak van deze groep te verbeteren, is gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. 

Tagscore bouwde de applicatie die medewerkers van Zorg- en Veiligheidshuizen in staat stellen om de overall monitoring van deze doelgroep te kunnen uitvoeren. Zowel de vastlegging van alle gegevens, de diagnosestelling en de benodigde vervolgaanpak, als de periodieke voortgang en zorgprogressie zijn volledig geïntegreerd. Met de beschikbare data kunnen eenvoudig uiteenlopende rapportages worden gemaakt. Van het risicoverloop en recidiverisico op cliëntniveau tot en met de resultaatverantwoording naar deelnemende gemeenten.

Tagscore bouwde een cliëntbeheer & overall monitoring applicatie voor Zorg- en Veiligheidshuizen ter ondersteuning van de projectaanpak verwarde personen met veiligheidsrisico’s.

adminTagscore voor Zorg- en Veiligheidshuizen